Ποιοί είμαστε

Ο ιστότοπος μας φιλοδοξεί να

- αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ενημέρωσης και παρέμβασης για θέματα και προβληματισμούς που αφορούν την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Ελλήνων που ζουν στη Σουηδία και των Σουηδών εργαζομένων.

-να ανατρέψει την κυρίαρχη αντίληψη στη Σουηδική κοινή γνώμη για την κατάσταση στη χώρα μας παρουσιάζοντας τις πραγματικές αιτίτιες της κρίσης και τους κινδύνους για τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης.

- να ενημερώνει και να διευκολύνει την παραμονή και διαβίωση των νέων μεταναστών που έρχονται σήμερα στη Σουηδία, ως αποτέλεσμα της καταστροφικής πολιτικής που εφάρμοσαν τα κόμματα της Ν.Δ και του ΚΙΝ.ΑΛΛ σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας

- να συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση των πολιτιστικών και πολιτισμικών παραδόσεων του λαού κυρίως μέσα από την εκπαίδευση και καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, στα Ελληνόπουλα που γεννήθηκαν στη Σουηδία καθώς και των παιδιών των νέων μεταναστών.