Οί δραστηριότητες μας

Κάλεσμα

Ο ιστότοπός μας είναι ανοιχτός σε προτάσεις και απόψεις πολιτικού προβληματισμού, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και γενικότερου αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων.

Καλούμε τους Έλληνες της Σουηδίας, (σπουδαστές, εργαζόμενους, επαγγελματίες) να συμβάλλουν με τη δράση και τον προβληματισμό τους στην προσπάθειά μας